Ads

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Kế hoạch chương trình sinh nhật 2 tuổi của Đội

Posted by Unknown  |  No comments


HUYỆN ĐOÀN KỲ ANH
ĐỘI TÌNH NGUYỆN HƯỚNG VỀ KỲ ANH
***
Số 04 – KH/ĐTN
Đ OÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Kỳ Anh, ngày 10 tháng 06 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Sinh nhật Đội” năm 2015
(Link văn bản tải tại link https://drive.google.com/file/d/0B5FAh-HWKowLdUE2a3NQcmlMSlE )
Thực hiện Chương trình hoạt động của Đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh; nhằm ôn lại truyền thống 2 năm hình thành và phát triển, Ban Chủ nhiệm xây dựng Chương trình “Sinh nhật Đội” năm 2015 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Tổ chức chương trình “Sinh nhật Đội” năm nhằm kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi của Đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh, ghi nhận những kết quả mà Đội đã đạt được.
- Tạo sân chơi cho các thành viên nhằm kết nối thành viên, tinh thần đoàn kết, cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm dành cho thành viên và Đội.
- Nâng cao hình ảnh của Đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh trong các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn Huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh.
2. Yêu cầu:
- Chương trình nêu bật được ý nghĩa của quá trình 2 năm hình thành và phát triển đối với cộng đồng, và đối với thành viên đã từng gắn bó.
- Tạo ấn tượng và những kỷ niệm đẹp cho thành viên Đội.
- Tạo được sự giao lưu với các đơn vị tình nguyện khác trên địa bàn.
- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh khu vực tổ chức thật tốt.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA
 1. Thời gian:
 • Từ 14h – 22h ngày 21/06/2015.
 1. Địa điểm:
 • Khuôn viên Khối dân Thị xã Kỳ Anh.
 1. Thành phần tham gia:
 • Toàn thể thành viên Đội cả chính thức và mới đăng ký.
 • Đại biểu khách mời tham gia chương trình.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức Chương trình
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công
01.Đ/c
Lê Xuân Hoàng
Đội trưởng
Trưởng ban
02.Đ/c
Nguyễn Thị Khánh Chi
Đội phó
Phó Ban
03.Đ/c
Hoàng Mai
Trưởng Ban Sự kiện
Phó Ban
04.Đ/c
Nguyễn Thị Thu
Trưởng Ban Tài chính và thủ quỹ
Thành viên
05.Đ/c
Lê Thái Bình
Ban Đối ngoại và truyền thông
Thành viên
06. Đ/c
Nguyễn Trung Đức
Ban Đối nội
Thành viên
07. Đ/c
Nguyễn Tài Nam
Ban Sự kiện
Thành viên
08. Đ/c
Nguyễn Văn Quân
Ban Đối ngoại và truyền thông
Thành viên

2. Nội dung chương trình
- 14h00-15h00: Có mặt tại hội trường Khối dân, ổn đinh tổ chức, điểm danh, quán triệt nội quy chương trình, trang trí sân khấu và chuẩn bị các điều kiện khác.
- 15h00-15h30: chụp hình sân khấu đầu chương trình và nhảy dân vũ.
- 15h30-16h00: góc chia sẻ kỷ niệm lần 1.
- 16h00 – 18h00: Tổ chức trò chơi lớn và hoạt động thể thao.
- 18h00 – 19h : Ăn tối.
- 19h00-19h30: sinh hoạt vui/tự do tại sân khấu(ổn định tổ chức, điểm danh).
- 19h30 – 21h30: lễ kỷ niệm sinh nhật bao gồm giao lưu văn nghệ, giới thiệu truyền thống 2 năm hoạt động, giao lưu khách mời, trao giải chương trình Nhật ký tình nguyện năm 2015, tuyên dương thành viên nhiều đóng góp, góc chia sẻ kỷ niệm lần 2, lễ cắt bánh sinh nhật, chụp hình lưu niệm.
- 22h00: Kết thúc chương trình.

3. Phân công nhiệm vụ
  1. . Đội trưởng
 • Tổng phụ trách chương trình, kiểm tra chất lượng.
 • Phân công nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn.
 • Liên hệ mời các đại biểu, các đơn vị tình nguyện.
  1. . Đội phó
 • Đôn đốc tiến trình thực hiện.
 • Triển khai các nội dung quan trọng của chương trình đến các Ban chuyên môn và thành viên.
  1. . Ban Sự kiện
 • Phụ trách tổ chức Trò chơi lớn và các hoạt động kỹ năng vào buổi chiều.
 • Phụ trách nội dung và tập luyện văn nghệ cho chương trình buổi tối.
 • Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo như âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, trang trí sân khấu và các vật dụng khác.
  1. . Ban Đối nội
 • Lên danh sách thành viên có nhiều đóng góp để tuyên dương khen thưởng.
 • Chuẩn bị băng rôn đeo đầu, mũ che nắng cho thành viên.
 • Quản lý thành viên tham gia chương trình, chủ động xây dựng nội dung gắn kết ngoài lề chương trình.
  1. . Ban Đối ngoại và truyền thông
 • Thiết kế maket sân khấu chương trình, ảnh bìa, ảnh đại diện, clip trailer, clip kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi.
 • Truyền thông chương trình đến tất cả thành viên được biết để tham gia.
 • Ghi lại đầy đủ hình ảnh và video chương trình.
  1. . Ban Tài chính và thủ quỹ
 • Tham mưu với Ban Sự kiện để dự trù kinh phí chương trình.
 • Chuẩn bị hậu cần, ăn tối, các phần quà, các nhu yếu phẩm khác cho thành viên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 • 06/06/2015: Họp Ban Chủ nhiệm Đội.
 • 14/6/2015: Họp thành viên và triển khai kế hoạch chương trình tới Thành viên Đội.
 • 21/06/2015: Diễn ra chương trình.
 • 23/6/2015: Họp BTC rút kinh nghiệm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Sinh nhật Đội” năm 2015. Vì sự thành công của Chương trình, yêu cầu Ban Chủ nhiệm và toàn thể thành viên Đội nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Huyện đoàn (để b/cáo);
- Thành viên BTC (để thực hiện);
- Toàn thể thành viên Đội (để thực hiện);
- Lưu.
TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐỘI
ĐỘI TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Xuân Hoàng
6/18/2015 07:21:00 CH Share:

0 nhận xét:

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Bản Quyền

Đây là trang thông tin điện tử chính thức của Đội tình nguyện Kỳ Anh. Mọi sự sao chép, trích dẫn phải ghi rõ nguồn.

Giới Thiệu

Đội tình nguyện Kỳ Anh là một đội quy tụ tất cả những người con hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Kỳ Anh và hướng về quê hương Kỳ Anh thân yêu!
© 2014-2016 Đội tình nguyện Kỳ Anh    |    Liên hệ, góp ý: tinhnguyenkyanh [at] gmail [dot] com
Proudly Powered by Blogger      |      Botox Responsive Blogger Template by Bloggertheme9
back to top