Ads

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Danh sách trao quà trong chương trình "Hành trình tri ân năm 2015"

Posted by Unknown  |  No comments

Danh sách 18 hoàn cảnh được trao quà trong dịp 27/7/2015 này, 9 suất ở huyện và 9 suất ở thị xã. Chương trình Hành trình tri ân năm 2015 đã bắc nhịp cầu từ các nhà hảo tâm, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Kỳ Anh và cả nước ngoài tới những hoàn cảnh đang cần xã hội quan tâm, một lần nữa Đội kính chúc các nhà hảo tâm sức khoẻ và thành công.

Sau đây là danh sách Đội đã trao quà:
(các văn bản liên quan chương trình được lưu giữ tại https://drive.google.com/folderview?id=0B5FAh-HWKowLfjRYY1BEaGF3Vlc4VFlpQUJ3Y3dIckVCV3ZYSjQxTE11Yno2MUNtdGZSSUE&usp=sharing)

STT HỌ TÊN THÔN HUYỆN/THỊ XÃ HOÀN CẢNH
1 Lê Văn Tuấn Xuân Phú Kỳ Xuân huyện Kỳ Anh Thương binh 4/4, khó khăn
2 Nguyễn Thị Bi Cao Thắng Kỳ Xuân huyện Kỳ Anh Mẹ liệt sỹ, sống đọc thân
3 Dương Minh Thắng Trần Phú Kỳ Xuân huyện Kỳ Anh TNXP hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
4 Cao Quang Hợi Tân An Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh Chất độc hóa học Tân An
5 Lê Thị Huống Hồ Hải Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh Thương binh
6 Nguyễn Văn Đảm Hưng Phú Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh TNXP
7 Ngô Thị Thịnh Đồng Tiến Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh TNXP
8 Hoàng Thị Dinh Đồng Trụ Tây Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh TNXP
9 Dương Thị Em Mẹ Văn Lạc Kỳ Văn huyện Kỳ Anh Mẹ Việt Nam anh hùng
10 Lê Thị Huỳ Bàn Hải Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh Thân nhân Liệt sỹ, Già cả, khó khăn
11 Nguyễn Chường Tân Thắng Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh Thương binh, Gia đình khó khăn
12 Trần Xuân Quế Vĩnh Thuận Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh Thương binh, Gia đình khó khăn
13 Mai Văn Phăng Hưng Phú Kỳ Hưng thị xã Kỳ Anh Thương binh, Đau ốm nặng
14 Hoàng Thị Hiến Hưng Phú Kỳ Hưng thị xã Kỳ Anh Thân nhân Liệt sỹ, Già yếu, đau ốm
15 Trương Thị Kỉn Tân Hà Kỳ Hưng thị xã Kỳ Anh Thân nhân Liệt sỹ, Già yếu, đau ốm
16 Đặng Hữu Hiệp Minh Thành Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh Thương binh, Già cả, ốm đau lâu ngày
17 Võ Xuân Bứu Minh Tân Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh Thương binh, Vợ mất, ở một mình
18 Nguyễn Thị Tọi Minh Quý Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh Thân nhân Liệt sỹ, Già cả, ốm đau

7/30/2015 01:19:00 SA Share:

0 nhận xét:

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Bản Quyền

Đây là trang thông tin điện tử chính thức của Đội tình nguyện Kỳ Anh. Mọi sự sao chép, trích dẫn phải ghi rõ nguồn.

Giới Thiệu

Đội tình nguyện Kỳ Anh là một đội quy tụ tất cả những người con hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Kỳ Anh và hướng về quê hương Kỳ Anh thân yêu!
© 2014-2016 Đội tình nguyện Kỳ Anh    |    Liên hệ, góp ý: tinhnguyenkyanh [at] gmail [dot] com
Proudly Powered by Blogger      |      Botox Responsive Blogger Template by Bloggertheme9
back to top